Chả cá Lý Sơn chiên 200 g

36,000

  • Được làm từ cá đỏ củ (cá chàm)
  • Chả cá tươi-200 g
Danh mục: