Bán chạy

Chanh

90,000

  • Được làm từ cá đỏ củ (cá chàm)
  • Chả cá tươi: 500gr