Khoai sọ

80,000

  • Được làm từ cá đỏ củ (cá chàm)
  • Chả cá tươi-300gr