Rong chân vịt Lý Sơn

230,000

  • Tỏi nguyên củ, không tép
  • Trọng lượng 200gr